บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สหรักษ์ ภักดี

นาย สหรักษ์ ภักดี

พนักงานต้อนรับ

saharak_poom@hotmail.com
บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
077913333
เกาะสมุย

ผลงานทางวิชาการ