บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ตริตาภรณ์ บรรวัชราพันธ์

นาง ตริตาภรณ์ บรรวัชราพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Tritapornbowon@gmail.com
ศ.บ. เเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
077913333 (กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย

ผลงานทางวิชาการ