บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปรัญญาพร  เมืองพรหม

นางสาว ปรัญญาพร เมืองพรหม

พนักงานต้อนรับ

Tick2534Tom@hotmail.com
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
077913333 (กด*)ต่อ 1411
เกาะสมุย

ผลงานทางวิชาการ